Sự kiện tri ân kỷ niệm Hiệp Hành Thiên Hạ 1 năm tuổi