Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

[email protected]

Big Update - x2.5 Chuyển Khoản, X2 Ví ĐT, Thẻ ĐT

Trang chủ › Bài viết › Big Update - x2.5 Chuyển Khoản, X2 Ví ĐT, Thẻ ĐT

Big Update - x2.5 Chuyển Khoản, X2 Ví ĐT, Thẻ ĐT

Ngày Đăng: 2018-07-31 17:20:11

BIG UPDATE LỚN ĐẦU TIÊN TRONG TUẦN
=== Update Thứ 4 Ngày 01/08/2018 ===
# Mở chức năng reset Event thường nhưng không reset mốc nhận thưởng 
# Mở x2 và x2.5 Nạp tiền 
x2.5 chuyển khoản T4-T6, x2 vào T7, CN
x2 ví điện tử T4-T6
x2 nạp thẻ đt T4-T6
=== Update Sau khi Thất Thành Đại Chiến ===
# Mở VIP 7 - Phần thưởng sẽ được công bố sau
# Mở trùng sinh 5
# Mở đồ Đằng Long 11 Phái
# x2 tống kim cuối tuần
# Mở chức năng nâng cấp ấn, ngựa, trang sức, phi phong
=== Thông tin 1 số trang bị sắp mở (chưa xác định thời gian) ===
# Hệ thống phi phong mới: Siêu Thần, Đại Thánh, Bá Vương, Việt Nam
# Hệ thống ngũ hành ấn mới: [VIP] Ngũ hành ấn , [VIP] Ngũ hành ấn , [VIP] Ngũ hành ấn , [VIP] Hiệp Hành Minh Ấn, [VIP] Hiệp Hành Thiên Ấn

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến