Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

Cẩm Nang Hoạt Động Cho Các Tân Thủ Hiệp Hành

Trang chủ › Bài viết › Cẩm Nang Hoạt Động Cho Các Tân Thủ Hiệp Hành

Cẩm Nang Hoạt Động Cho Các Tân Thủ Hiệp Hành

Ngày Đăng: 2018-08-10 15:18:41

 

Hoạt Động

Phần thưởng Thời Gian

Tống kim

[Chi Tiết]

+ Thắng 6 Tỷ , Thua 3 Tỷ

+ 1.000 điểm : 1 tỷ EXP, 100 Túi Nguyên Liệu Event

+ 3.000 Điểm Tích Lũy: 3 Tỷ EXP, 100 HHL, 50 Mảnh Càn Khôn, 50 Đá Nâng Cấp, 10 Tiền Đồng, 300 Túi Nguyên Liệu, 15 Xu (Khóa), Cẩm Nang Số 8

+ 6.000 Điểm Tích Lũy: 6 Tỷ EXP, 150 HHL, 80 Mảnh Càn Khôn, 80 Đá Nâng Cấp, 20 Tiền Đồng, 600 Túi Nguyên Liệu, 20 Xu (Khóa), Cẩm Nang Số 8

+ 10.000 Điểm Tích Lũy: 10 Tỷ EXP, 200 HHL, 100 Mảnh Càn Khôn, 100 Đá Nâng Cấp, 40 Tiền Đồng, 950 Túi Nguyên Liệu, 40 Xu (Khóa), Cẩm Nang Số 8

11h-13h-15h-17h-19h-21h

Kiếm gia

[Chi Tiết]

+ Qua Ải: 500tr Exp, 50 Túi Nguyên Liệu Event, 10 Đá Nâng Cấp, 5 Xu (Khóa), 5 HHL

+ Vào Ải Cuối: 1 Tỷ Exp, 10 HHL, Random 10 Ngũ Hành Lệnh

+ Giết Boss Cuối: 4 Tỷ Exp, Random 10 Ngũ Hành Lệnh, 20 Tiền Đồng, 500 Túi Nguyên Liệu Event, Cẩm Nang Số 6

Random Thêm: Xích Lân Lệnh, Nhất Kỷ Càn Khôn Phù, Ngọc Trùng Luyện, Càn Khôn Song Nguyệt Bội

Báo danh từ phút 00-30 đầu mỗi giờ

Viêm Đế

[Chi Tiết]

+ Qua Ải: 300Tr Exp, 20 Túi Nguyên Liệu, 2 HHL, 2 Xu (Khóa)

+ Đến Ải 10: 1 Tỷ Exp, 20 HHL, 10 Xu (Khóa), 100 Túi Nguyên Liệu Event, 30 Đá Nâng Cấp

+ Hoàn Thành Ải 10: 3 Tỷ Exp, 50 HHL, 20 Tiền Đồng, 20 Xu (Khóa), 50 Mảnh Càn Khôn, 50 Đá Nâng Cấp, 500 Túi Nguyên Liệu Event, Cẩm Nang Số 5

Random Thêm: Xích Lân Lệnh, Nhất Kỷ Càn Khôn, Đá Nâng Cấp, Càn Khôn Nguyệt Bội

14h25-16h35-18h25-20h25-22h25

Tín Sứ

[Chi Tiết]

+ Lần 1: 1 Tỷ Exp, 10 HHL, 5 Tiền Đồng, 10 Xu (Khóa), 50 Túi Nguyên Liệu Event

+ Lần 2: 2 Tỷ Exp, 10 HHL, 5 Tiền Đồng, 10 Xu (Khóa), Cẩm Nang Số 2, 60 Túi Nguyên Liệu Event

+ Lần 3 trở lên: 3 Tỷ Exp, 15 HHL, 5 Tiền Đồng, 10 Xu (Khóa), Random Ngũ Hành Lệnh, 80 Túi Nguyên Liệu Event

Mọi Lúc

Quả Hoàng Kim (Chiến Long Động)

[Chi Tiết]

+ 1 Quả = 100 Tiền Đồng 12h,19h hằng ngày

Vận Tiêu

[Chi Tiết]

+ 1 Lần: 1 Tỷ Exp, Random Đá Nâng Cấp, 20 HHL, 50 Túi Nguyên Liệu Event, 10 Xu (Khóa), 5 Mảnh Càn Khôn, Random Ngũ Hành Lệnh, Cẩm Nang Số 1

Random Thêm: Đá Nâng Cấp, Càn Khôn Liên Hoa, Chân Nguyên Đơn

Mọi lúc

Phong lăng độ

[Chi Tiết]

+ Tiêu Diệt Thủy Tặc Đầu Lĩnh: 300Tr Exp, 10 HHL, 50 Túi Nguyên Liệu Event, 1 Bảo Rương Hải Tặc, 5 Đá Nâng Cấp, 5 Tiền Đồng, 5 Xu (Khóa), Random 5 Ngũ Hành Lệnh, Cẩm Nang Số 3

Random Thêm: Xích Lân Lệnh, Nhất Kỷ Càn Khôn, Đá Nâng Cấp

Đầu mỗi giờ

Vượt ải

[Chi Tiết]

+ Qua Mỗi Ải: 300Tr Exp, 20 Túi Nguyên Liệu Event, 5 HHL, 2 Xu (Khóa)

+ Vượt Qua Ải 28: 1 Tỷ Exp, 250 Túi Nguyên Liệu Event, 50 HHL, Cẩm Nang Số 4, Random 20 Ngũ Hành Lệnh, 10 Tiền Đồng, 20 Xu Khóa

Random Thêm: Xích Lân Lệnh, Nhất Kỷ Càn Khôn Phù, Đá Nâng Cấp

11h sáng – 11h tối. Báo đanh đầu mỗi giờ (Các giờ khác ko có gì)

Boss Sát thủ

[Chi Tiết]

+ 1 Boss: 200tr Exp, 50 Túi Nguyên Liệu, 5 Chân Nguyên Đơn, 5 Xu (Khóa), Sát thủ giản lệnh Mọi Lúc

Boss hoàng kim

[Chi Tiết]

+ Giết Boss, Tổ Đội, Đứng Gần Nhận Phần Thưởng Tương Ứng

Exp, HHL, Ngũ Hành Lệnh, Chân Nguyên Đơn, Tiền Đồng, Xu (Khóa), Túi Nguyên Liệu,

Random Thêm: Xích lân Lệnh, Minh Phượng Lệnh, Càn Khôn Liên Hoa, Chân Nguyên Đơn, Đá Nâng Cấp

12h-15h-16h-18h-23h

Boss Đại Hoàng Kim (Côn Luân Tam Thánh)

[Chi Tiết]

+ 5 Tỷ Exp, 100 Ngọc Trùng Luyện, 200 HHL, 100 Tiền Đồng, 200 Đá Nâng Cấp

Random Thêm: Xích Lân Lệnh, Minh Phượng Lệnh, Ngọc Trùng Luyện, Càn Khôn Nguyệt Bội, Nhất Kỷ Càn Khôn, Đá Nâng Cấp, Ngũ Hành Lệnh, Tiền Đồng

12h30, 19h30

Thí Luyện Đường

[Chi Tiết]

+ Kinh Nghiệm

+ Phần Thưởng Random Bảo Rương: Mộc Chế Bảo Hạp, Đồng Chế Bảo Hạp, Ngân Chế Bảo Hạp, Bảo Rương Hoàng Kim, Bảo Rương Bạch Kim

Mọi Lúc

Cửu Châu Cốc

[Chi Tiết]

+ Th­ưởng Mỗi Trận: Exp, 50 Túi Nguyên Liệu, 5 HHL, 5 Xu (Khóa), Cẩm Nang Số 7

+ Dũng Sĩ Cuối Cùng: 2 Tỷ Exp, 100 Túi Nguyên Liệu, 20 Xu (Khóa), 20 HHL

+ Tổng Điểm Tích Lũy: Exp, Random Càn Khôn Nguyệt Bội, Mặt Nạ + 3, Ngựa (1 Ngày), Xích Lân Lệnh.

12h,16h,18h,22h,23h

Cưỡi Ngựa Đốt Đèn

[Chi Tiết]

+ 5 Ng­ười đầu tiên: 1 Tỷ Exp,100 Túi Nguyên Liệu Event, 10 HHL, 5 Tiền Đồng, Cẩm Nang Số 9, 20 Vạn Lượng

+ Người thứ 6 trở đi: 500tr Exp, 50 Túi Nguyên Liệu Event, 5 HHL, Cẩm Nang Số 9, 10 Vạn Lượng

19h,21h,23h

Đấu Ngưu

[Chi Tiết]

+ Mở Kim Ngưu Bảo Rương: 500tr Exp, Random: Exp, HHL, Đá Nâng Cấp, Túi Nguyên Liệu, Càn Khôn Nguyệt Bội, Nhất Kỷ Càn Khôn, Xích Lân Lệnh, Bạch Ngọc, Tử Ngọc.

+  Chiến Thắng: 1 Tỷ Exp, Random: Nhất Kỷ Càn Khôn, Exp, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh, Xích Lân Lệnh

20h,21h

 

Phần thưởng Tống Kim lúc 21h (Hàng ngày) sẽ được phát tự động:

Top Phần thưởng
Top 1 50 Kim Nguyên Bảo + Thần Mã Random (1 Ngày)
Top 2 40 Kim Nguyên Bảo + Ngựa Sư Tử (1 Ngày)
Top 3 30 Kim Nguyên Bảo + Ngựa Siêu Quang (1 Ngày)
Top 4 20 Kim Nguyên Bảo + Ngựa Hãn Huyết (1 Ngày)
Top 5 10 Kim Nguyên Bảo
Top 6 100 Tiền Đồng
Top 7 100 Tiền Đồng
Top 8 100 Tiền Đồng
Top 9 100 Tiền Đồng
Top 10 100 Tiền Đồng
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến