Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

Đua Top Tiêu Phí Nhận Phần Thưởng Hấp Dẫn

Trang chủ › Bài viết › Đua Top Tiêu Phí Nhận Phần Thưởng Hấp Dẫn

Đua Top Tiêu Phí Nhận Phần Thưởng Hấp Dẫn

Ngày Đăng: 2019-12-09 11:19:56

- Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 09/12/2019 (Cần chạy autoupdate hoặc cập nhật Patch mới)

- Thời gian kết thúc: 05/01/2020

- NPC liên quan: Thiên sứ giáng sinh (Biện Kinh - 220/192)

- Quy Định:

+ Tiêu phí được tính tích lũy từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong thời gian dễn ra sự kiện.

+ Thứ 7 chốt top tiêu phí và có thể nhận thưởng các top tiêu phí

+ Chủ nhật reset top tiêu phí

- Cách thức: Chỉ từ thứ 2 đến thứ 6 khi đổi event hay mua hộp quà, chế tạo tuyết nhân mới được tính tiêu phí tùy thuộc loại tiền tệ

+ Có 3 loại top tiêu phí gồm: Tiêu phí tiền vạn, Tiêu phí tiền đồng, Tiêu phí Kim Nguyên Bảo

+ Các hoạt động tiêu phí: Đổi Kẹo Giáng Sinh (tiền vạn, tiền đồng), Chế tạo tuyết nhân (tiền vạn, tiền đồng, kim nguyên bảo). và mua hộp quà giáng sinh may mắn:
 

+ Hộp quà an lành (200 vạn) - Số lượng ít - Ngẫu nhiên nhận được: 600tr exp, Hộ mạch đơn, bất thoái đơn,hoàng giả tinh thạch bảo rương (đồng), Xích lân lệnh, Minh phượng lệnh, Hộp quà giáng sinh, Chân nguyên đơn, Tinh ngọc nguyên thạch (S3), Nguyên liệu nâng cấp và thêm các vật phẩm hoạt động khác

+ Hộp quà ấm áp (100 tiền đồng) - Số lượng vừa - Ngẫu nhiên nhận được: 1 tỷ exp, Hộ mạch đơn, bất thoái đơn,hoàng giả tinh thạch bảo rương (đồng, bạc), Xích lân lệnh, Minh phượng lệnh, Đằng long lệnh,  Hộp quà giáng sinh, Chân nguyên đơn, Tinh ngọc nguyên thạch (S3), Nguyên liệu nâng cấp và thêm các vật phẩm hoạt động khác

+ Hộp quà hạnh phúc (15 KNB) - Số lượng nhiều - Ngẫu nhiên nhận được: 3 tỷ exp, Hộ mạch đơn, bất thoái đơn,hoàng giả tinh thạch bảo rương (đồng, bạc, vàng), Xích lân lệnh, Minh phượng lệnh, Đằng long lệnh,  Hộp quà giáng sinh, Chân nguyên đơn, Tinh ngọc nguyên thạch (S3), Nguyên liệu nâng cấp và thêm các vật phẩm hoạt động khác

- Phần thường đua top hàng tuần: Nhận thưởng từ 0h00-23h59 thứ 7 hàng tuần

Top Tiêu Phí Tiền Vạn
Top Phần Thưởng
1 1 Tinh sương lệnh, 2 Giáng sinh chi giới (3 ngày), 5 Sao phi phong huyền kim - hóa giải vĩnh viễn (S3), 5 Sao phi phong khấp thần - hóa giải vĩnh viễn (S5), 1 Hoàng giả hồng bao (mở ra tùy chọn mặt nạ hoàng giả - ngũ hành khảm đầy đủ 7 ngày), 1 Hoàng giả lễ bao (mở ra tùy chọn mặt nạ - ngũ hành chưa khảm vĩnh viễn), 500 Hộ mạch đơn, 40 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 300k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (vàng)
2 1 Giáng sinh chi giới (3 ngày), 5 Sao phi phong huyền kim - hóa giải 7 ngày (S3), 5 Sao phi phong khấp thần - hóa giải 7 ngày (S5), 1 Hoàng giả lễ bao, 300 Hộ mạch đơn, 30 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 100k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (bạc)
3 1 Hoàng giả lễ bao, 200 Hộ mạch đơn, 20 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 50k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (đồng)

 

Top Tiêu Phí Tiền Đồng
Top Phần Thưởng
1 1 Tinh sương lệnh, 2 Giáng sinh chi giới (5 ngày), 5 Sao phi phong huyền kim - hóa giải vĩnh viễn (S3), 5 Sao phi phong khấp thần - hóa giải vĩnh viễn (S5), 1 Hoàng giả hồng bao (mở ra tùy chọn mặt nạ hoàng giả - ngũ hành khảm đầy đủ 7 ngày), 1 Hoàng giả lễ bao (mở ra tùy chọn mặt nạ - ngũ hành chưa khảm vĩnh viễn), 600 Hộ mạch đơn, 60 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 400k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (vàng)
2 1 Giáng sinh chi giới (5 ngày), 1 Sao phi phong huyền kim - hóa giải vĩnh viễn (S3), 1 Sao phi phong khấp thần - hóa giải vĩnh viễn (S5), 1 Hoàng giả lễ bao, 400 Hộ mạch đơn, 40 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 200k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (bạc)
3 1 Hoàng giả lễ bao, 200 Hộ mạch đơn, 20 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 100k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (bạc)

 

Top Tiêu Phí Kim Nguyên Bảo
Top Phần Thưởng
1 2 Tinh sương lệnh, 2 Giáng sinh chi giới (7 ngày), 0 Sao phi phong vô cực - hóa giải vĩnh viễn (S3), 1 Sao phi phong huyền kim - hóa giải vĩnh viễn (S5), 1 Hoàng giả hồng bao (mở ra tùy chọn mặt nạ hoàng giả - ngũ hành khảm đầy đủ 7 ngày), 1 Hoàng giả lễ bao (mở ra tùy chọn mặt nạ - ngũ hành chưa khảm vĩnh viễn), 1000 Hộ mạch đơn, 100 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 500k điểm chân nguyên (S5), 50 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (bạch kim)
2 1 Tinh sương lệnh, 1 Giáng sinh chi giới (7 ngày), 5 Sao phi phong huyền kim - hóa giải vĩnh viễn (S3), 5 Sao phi phong khấp thần - hóa giải vĩnh viễn (S5), 1 Hoàng giả lễ bao, 600 Hộ mạch đơn, 60 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 300k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (vàng)
3 5 Sao phi phong huyền kim - hóa giải vĩnh viễn (S3), 5 Sao phi phong khấp thần - hóa giải vĩnh viễn (S5), 1 Hoàng giả lễ bao, 300 Hộ mạch đơn, 30 Tinh ngọc nguyên thạch (S3), 200k điểm chân nguyên (S5), 30 Hoàng giả tinh thạch bảo rương (bạc)

 

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến