Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

[email protected]

Event Giải Phóng Miền Nam 30-04-2019

Trang chủ › Bài viết › Event Giải Phóng Miền Nam 30-04-2019

Event Giải Phóng Miền Nam 30-04-2019

Ngày Đăng: 2019-04-03 00:51:53

Mừng ngày Giải Phóng Miền Nam thống nhất Đất Nước 30 tháng 4 và Quốc Tế Lao Động 1 tháng 5

Giao nộp 4 mảnh cờ để treo lên cột cờ. Các vị Đại hiệp may mắn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn

Thời gian bắt đầu: 28/03/2019

Thời gian kết thúc: 31/05/2019

NPC liên quan: Event-Sự Kiện (Thất đại thành thị)

Nguyên Liệu: Túi nguyên liệu (30/04) (Xếp chồng 950): Nhận được khi train, hoạt động khác của server,...

Mở túi nguyên liệu sẽ nhận được các nguyên liệu: Chiếc Mũ Chiến Sỹ, Đôi Giày Bộ Đội, Tấm Áo Chiến Sỹ, Chiếc Võng Trường Sơn, Ba Lô Con Cóc

Cách Thức: Đến NPC Event - Sự Kiện (Thất đại thành thị) để đổi lấy Huân Chương Chiến Công hoặc Ngôi Sao Chiến Thắng.

 

Event Công Thức
Huân Chương Chiến Thắng 5 Loại nguyên liệu + 5 tiền đồng
Ngôi Sao Chiến Thắng 5 Loại nguyên liệu + 10 vạn lượng

 

(Hình ảnh ghép event Ngôi sao chiến thắng)

(Hình ảnh ghép Event Huân Chương Chiến Công)

Phần Thường

Phần thưởng Hình ảnh Điểm kinh nghiệm (cộng dồn) Vật phẩm Ngẫu nhiên
Huân Chương Chiến Thắng 600 triệu Xích Lân Lệnh,Minh Phượng Lệnh, Đằng Long Lệnh, 4 Loại mảnh Cờ, và nhiều vật phẩm khác,... 
Ngôi Sao Chiến Thắng 300 triệu Không có

 

Reset Event (Không giới hạn): Chi phí 300x Event thường, 500x Event đặc biệt!

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến