Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

[email protected]

Hướng dẫn tăng điểm môn phái Đường Môn

Trang chủ › Bài viết › Hướng dẫn tăng điểm môn phái Đường Môn

Hướng dẫn tăng điểm môn phái Đường Môn

Ngày Đăng: 2018-07-12 17:38:01

Kỹ Năng Đường Môn Phi Đao

 • Chiêu thức Đường Môn Phi Đao
  • kỹ năng 90: Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh
  • kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh
  • kỹ năng 150: Vô Ảnh Xuyên
 • Ưu điểm ,
  • Di chuyển linh hoạt
  • kỹ năng chiêu thức nhồi dame kinh khủng
  • Độ giật kỹ năng tương đối cao
  • Giết quái cực kỳ lẹ vì nhồi dame độc sát
  • Nên nâng hết vào thân pháp để chơi khô máu với đối thủ
 • Nhược điểm
  • Di chuyển dưới ngựa hơi nguy hiểm
  • Cần kỹ năng PK cao để di chuyển và PK hợp lý
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: 100%
  • Nội công: không cần thiết

Kỹ Năng Đường Môn Phi Tiêu

 • Chiêu thức Đường Môn Phi Tiêu
  • kỹ năng 90: Cửu Cung Phi Tinh
  • kỹ năng : Mê Tung Ảnh
  • kỹ năng 150: Càn Khôn Nhất Trịch
 • Ưu điểm ,
  • Di chuyển linh hoạt
  • kỹ năng chiêu thức nhồi dame kinh khủng
  • Tuy không có độ giật nhưng phạm vi chiêu thức khá xa và rộng
  • Nên nâng hết vào thân pháp để chơi khô máu với đối thủ
 • Nhược điểm
  • Chạy bộ và không có kỹ năng tăng tốc độ di chuyển
  • Cần kỹ năng PK cao để đánh trúng mục tiêu
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: 100%
  • Nội công: không cần thiết

Kỹ Năng Đường Môn Tụ Tiễn

 • Chiêu thức Đường Môn Tụ Tiễn
  • kỹ năng 90: Bão Vụ Lệ Hoa
  • kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh
  • kỹ năng 150: Thiên Liên Tứ Sát
 • Ưu điểm ,
  • Đánh trên ngựa di chuyển nhanh, cơ động với chiêu thức tầm xa
  • Có độ giật cao khi nhồi dame
  • Pham vị chiêu thức khá xa và tốc độ xuất chiêu cực nhanh
 • Nhược điểm
  • Rất cần trình độ PK cao
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: không cần thiết
  • Thân pháp: 100%
  • Nội công: không cần thiết

Kỹ Năng Đường Môn Bẫy

 • Chiêu thức Đường Môn Bẫy
  • kỹ năng 90: Loạn Hoàn Kích
  • kỹ năng 120: Mê Tung Ảnh
 • Ưu điểm ,
  • Sốc dame cực cao nếu đi vào Boom
 • Nhược điểm
  • Cần thời gian để đặt Boom
  • Trang bị thấp thì dame thấp
 • Cách nâng điểm tiềm năng
  • Sức mạnh: không cần thiết
  • Sinh khí: 100%
  • Thân pháp: không cần thiết
  • Nội công: không cần thiết

 

Cám ơn quý đồng đạo đã xem qua, mong những thông tin sẽ hữu ích trong hiệp hành thiên hạ ( bài viết chỉ đúng 10% sự thật ^^)

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến