Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

Tham Gia Đua Top S6 - Tứ Mệnh Nhận Quà Hấp Dẫn

Trang chủ › Bài viết › Tham Gia Đua Top S6 - Tứ Mệnh Nhận Quà Hấp Dẫn

Tham Gia Đua Top S6 - Tứ Mệnh Nhận Quà Hấp Dẫn

Ngày Đăng: 2020-03-06 18:04:07

Đua top đợt 1 S6 - Tứ Mệnh

Thời gian kết thúc: 20/03/2020

Phần thưởng: 


✅✅Top 1: 5 Đằng long lệnh, Ngựa 20 sao(vv), PP Khấp thần 5 sao (vv), 1000 KNB, 20 Lượt vòng quay may mắn
✅✅Top 2: 3 Đằng long lệnh, Ngựa 20 sao(vv), PP Khấp thần 3 sao (vv), 800 KNB, 15 Lượt vòng quay may mắn
✅✅Top 3: 1 Đằng long lệnh, Ngựa 15 sao(vv), PP Khấp thần 1 sao (vv), 500 KNB, 10 Lượt vòng quay may mắn
✅✅Top 4: 5 Minh Phượng Lệnh, Ngựa 10 sao(vv), PP Phệ Quang 1 sao (vv), 5000 Tiền đồng, 8 Lượt vòng quay may mắn
✅✅Top 5: 3 Minh Phượng Lệnh, Ngựa 10 sao(vv), PP Phệ Quang 1 sao (vv), 3000 Tiền đồng, 5 Lượt vòng quay may mắn
✅✅Top 6-10: 2 Minh Phượng Lệnh, 1000 Tiền đồng, 3 Lượt vòng quay may mắn
????????????????????????????????????????????

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến