Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

Trang bị mới - Mặt nạ ngũ hành

Trang chủ › Bài viết › Trang bị mới - Mặt nạ ngũ hành

Trang bị mới - Mặt nạ ngũ hành

Ngày Đăng: 2019-12-09 11:19:54

Tương sinh, tương khắc, tương thừa, tương vũ kết hợp thành hệ chế hoá, biểu thị mọi sự biến hóa phức tạp của sự vật.

Hiện tượng tương sinh, tương khắc không tồn tại độc lập với nhau. Trong tương khắc luôn có mầm mống của tương sinh, trong tương sinh luôn có mầm mống của tương khắc. Do đó vạn vật luôn luôn tồn tại và phát triển.

- Thời gian: sau bảo trì 09/12/2019 (Cần chạy autoupdate hoặc cập nhật patch mới nhất) - Áp dụng toàn Server Hiệp Hành Thiên Hạ

- NPC liên quan: Nâng cấp thần bí (Lâm An 165/199)

I - Vật phẩm liên quan:

Vật phẩm Hình ảnh Chức năng
Mảnh hoàng giả tinh thạch - thuộc tính Nhận được từ hoàng giả tinh thạch bảo rương các loại
Hoàng giả tinh thạch - thuộc tính Ghép từ 100 mảnh hoàng giả tinh thạch có cùng thuộc tính và các nguyên liệu khác
Hoàng giả tinh thạch bảo rương (đồng)

Mở ra 1 mảnh tinh thạch hoàng giả option ngẫu nhiên
Hoàng giả tinh thạch bảo rương (bạch)

Mở ra 1-2 mảnh tinh thạch hoàng giả option ngẫu nhiên
Hoàng giả tinh thạch bảo rương (vàng)

Mở ra 1-3 mảnh tinh thạch hoàng giả option ngẫu nhiên
Hoàng giả tinh thạch bảo rương (bạch kim)

Mở ra 1-3 mảnh tinh thạch hoàng giả tùy chọn option
Hoàng giả hồng bao Mở ra tùy chọn ngũ hành mặt nạ hoàng giả khảm đủ 4 dòng (7 ngày)
Hoàng giả lễ bao Mở ra tùy chọn ngũ hành mặt nạ hoàng giả chưa khảm dòng (vĩnh viễn)

 

II - Ghép Hoàng giả tinh thạch:

 

III - Nâng cấp mặt nạ hoàng giả ngũ hành:

 

IV - Khảm tinh thạch lên mặt nạ:

V - Thông số chi tiết:

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến