Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

[Mới] Trùng Sinh 6 Và Những Điều Lưu Ý

Trang chủ › Bài viết › [Mới] Trùng Sinh 6 Và Những Điều Lưu Ý

[Mới] Trùng Sinh 6 Và Những Điều Lưu Ý

Ngày Đăng: 2019-06-20 02:44:45

*  ĐIỀU KIỆN TRÙNG SINH 6:

-  Nhân Vật Cải Lão 5 cấp 200 (đối với S1-Phàm Nhân), hoặc Trùng Sinh 5 cấp 200 (Đối với S3-Viễn Cổ, S4-Hồng Trần,... trở đi)

- 999 tích lịch đơn                                

 

- 1 Bắc đầu trùng sinh thuật - Đại Thừa tâm pháp

 

* GIANG HỒ KÝ - TU LUYỆN TRÙNG SINH 6:

"Tích Lịch Đơn" + "Bắc đầu trùng sinh thuật - Đại thừa tâm pháp"

Sau khi nhân vật Cải Lão 5 (đối với S1-Phàm Nhân), hoặc Trùng Sinh 4 trở lên (Đối với S3-Viễn Cổ, S4-Hồng Trần,... trở đi) đến gặp Bắc Đẩu Lão Nhân --> để nhận 'Giang Hồ Ký".

Tích Lũy Tích lịch đợn: Hoạt thành các nhiệm vụ --> click 'Giang Hồ Ký". dòng 1.

Vật phẩm

Hình ảnh

Các Nhiệm vụ để kiếm

Tích Lịch Đơn

- Đối với S1- Phàm Nhân: Tích lịch đơn thu thập bằng nhiệm vụ tích lũy trong Giang Hồ Ký.

- Đối với S3- Viễn Cổ, S4- Hồng Trần,... trở đi: Tích lịch đơn thu thập bằng nhiệm vụ tích lũy trong Giang Hồ Ký, Boss Chiến Long Động rớt, Boss Biện Kinh rớt, nhân vật trùng sinh 4 trở lên hoàn thành cẩm nang nhiệm vụ hàng ngày cũng có thể nhận được Tích lịch đơn.

 

 

Kiếm "Bắc đầu trùng sinh thuật - Đại Thừa tâm pháp": Hoàn thành 50 trận Tống kim 21h (đối với S1-Phàm Nhân), 15 trận Tống kim 21h (đối với S3-Viễn Cổ, S4-Hồng Trần,... trở đi) --> click 'Giang Hồ Ký". dòng 2.

Vật phẩm

Hình ảnh

Các Nhiệm vụ để kiếm

Bắc đầu trùng sinh thuật - Đại Thừa tâm pháp

Sau khi đủ điều kiển trùng sinh 6 đến bắc đầu lão nhân.

MỘT SỐ CHÚ Ý SAU KHI TRÙNG SINH 6:

Sau khi trùng sinh 6

+ Tăng giới hạn kỹ năng thêm 1 cấp

+ Nhận được skill trùng sinh 6

+ trở về 90 cấp (có thể làm các nhiệm vụ tại Giang Hồ Ký" --> click dòng 2 để có thể nhận và hoạt thành các hoạt động để lên được 150 cấp.)

Các bước để làm nhiệm vụ để lên được cấp 150 sau khi trúng sinh 6.

bước 1: nhận nhiệm vụ

bước 2: Chọn nhiệm vụ phù hợp với cấp độ hiện tại để làm nhiệm vụ --> lên đánh quái tại vị trí được chỉ định

Bước 3: Sau khi giết đủ số lượng quái trả nhiệm vụ

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến