Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

Trùng Sinh - Cải Lão - Kỹ Năng Và Phần Thưởng

Trang chủ › Bài viết › Trùng Sinh - Cải Lão - Kỹ Năng Và Phần Thưởng

Trùng Sinh - Cải Lão - Kỹ Năng Và Phần Thưởng

Ngày Đăng: 2018-07-13 00:59:02

Kính chào toàn thể nhân sĩ võ lâm Hiệp Hành Thiên Hạ!

Trùng Sinh - Cải Lão là nhân tố không thể thiếu trong quá trình hành tẩu giang hồ. Việc trùng sinh - cải lão giúp công lưc được tăng mạnh, các chỉ số tiềm năng, chỉ số kháng hệ cũng được tăng lên rõ rệt.

Nay chúng tôi xin phép được viết bài hướng dẫn làm sao để chuyển sinh - cải lão trong game Võ Lâm Hiệp Hành Thiên Hạ.

Trùng Sinh

 • NPC Bắc Đẩu Lão Nhân: Ba Lăng Huyện (202/200), Tương Dương (197/201)
 • Yêu Cầu:
  • Cấp Độ: Lần 1 - Cấp 199, Lần 2 trở lên - cấp 200
  • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên : Mua tại Kì Trân Các, Hoặc ăn Event mở ra...
  • Phí Trùng Sinh : 2000 Vạn lượng.
 • Phần Thưởng Trùng Sinh: Vòng sáng tương ứng và phần thưởng theo bảng bên dưới.
Số Lần Phần Thưởng
1

1 Vô Song Lệnh Bài + 100 Đá Nâng Cấp + 2 Bí Kiếp 21 + 50 Càn Khôn Liên Hoa +Vòng Sáng + Buff

2

2 Vô Song Lệnh Bài + 200 Đá Nâng Cấp + 2 Bí Kiếp 22 + 100 Càn Khôn Liên Hoa + Vòng Sáng + Buff

3

3 Vô Song Lệnh Bài + 300 Đá Nâng Cấp + 2 Bí Kiếp 23 + 200 Càn Khôn Liên Hoa + Vòng Sáng + Buff

4

4 Vô Song Lệnh Bài + 400 Đá Nâng Cấp + 2 Bí Kiếp 24 + 300 Càn Khôn Liên Hoa + Vòng Sáng + Buff

5

5 Vô Song Lệnh Bài + 500 Đá Nâng Cấp + 2 Bí Kiếp 25 + 400 Càn Khôn Liên Hoa + Vòng Sáng + Buff

 

Cải Lão Hoàn Đồng

 • NPC Bắc Đẩu Lão Nhân: Ba Lăng Huyện (202/200), Tương Dương (197/201)
 • Yêu Cầu:
  • Cấp Độ: Trùng Sinh 5 trở lên, Cấp 200
  • Bắc Đẩu Trường Sinh Thuật - Cơ Sở Thiên : 3 Cuốn. Mua tại Kì Trân Các, Hoặc ăn Event mở ra...
  • Phí Trùng Sinh : 100 Kim Nguyên bảo + 10.000 Vạn lượng.
 • Phần Thưởng Cải Lão: Vòng sáng cải lão tương ứng và phần thưởng theo bảng bên dưới.
Số Lần Phần Thưởng

1 - 10

Số lượng tùy theo số lần cải lão: Vô Song Lệnh Bài + Đá Nâng Cấp + 2 Bí Kiếp+ Càn Khôn Liên Hoa + Chân Nguyên Đơn + Vòng Sáng + Buff Cải Lão

Kỹ Năng Trùng Sinh 4 (Theo Môn Phái)

 • NPC Bắc Đẩu Lão Nhân: Ba Lăng Huyện (202/200), Tương Dương (197/201)
 • Yêu Cầu:
  • Trùng Sinh 4
  • Mua Bí Kíp Trùng Sinh 4 (môn phái): tại Kì Trân Các (Tab Event - Trang 1,2) Giá 550 Tiền Đồng

Bí kíp trùng sinh 4 theo môn phái

 • Mặc định có 21 điểm kỹ năng để tăng vào skill trùng sinh 4.

tẩy điểm kỹ năng trùng sinh 4 theo môn phái

Kỹ Năng Trùng Sinh 5 (Cửu Âm Chân Kinh)

 • NPC Bắc Đẩu Lão Nhân: Ba Lăng Huyện (202/200), Tương Dương (197/201)
 • Yêu Cầu:
  • Trùng Sinh 5
  • Học Kỹ Năng NPC Bắc Đẩu Lão Nhân Giá 2.000 Tiền Đồng - Nhận được Kỹ Năng Trùng Sinh 5 Và Tu Luyện Châu ( 7 Ngày )
 • Kỹ Năng Cửu Âm Chân Kinh

kỹ năng trùng sinh 5 cửu âm chân kinh

 • Tu Luyện Châu: (Có thể mua tại Kì Trân Các - Tab Vật Phẩm) - Giá 500 Tiền Đồng
  • Dùng điểm chân nguyên (Sử dụng Chân Nguyên Đơn để có điểm chân nguyên) để đột phá kỹ năng Cửu Âm Chân Kinh.
  • Đột phá kỹ năng: Thành công theo tỷ lệ phần trăm quy định, Cấp càng cao tỷ lệ phần trăm thành công càng thấp
   • Đột phá cảnh giới: 2.000 Điểm chân nguyên. Giảm 1 cấp skill nếu đột phá thất bại
   • Đột phá an toàn: 20.000 Điểm chân nguyên. Không giảm cấp skill khi đột phá thất bại
   • => Lời khuyên: Nên đột phá An toàn khi tỷ lệ phần trăm thành công dưới 50%

Trên đây là nội dung về cách thức, yêu cầu, phần thưởng cũng như kỹ năng trùng sinh để các nhân sĩ có thể nắm bắt và thuận tiện xử lí trong quá trình hành tẩu giang hồ.

Mọi bổ sung, khiếu nại hãy liên hệ với chúng tôi qua Fanpage Hiệp Hành Thiên Hạ hoặc Email: hiephanhthienha@gmail.com nhé!

Chúc các hảo hán Hiệp Hành có những phút giây vui vẻ!

 

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến