Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

Vị Trí Chiêu Mộ Thập Nhất Đại Môn Phái

Trang chủ › Bài viết › Vị Trí Chiêu Mộ Thập Nhất Đại Môn Phái

Vị Trí Chiêu Mộ Thập Nhất Đại Môn Phái

Ngày Đăng: 2018-07-13 01:54:27

Xin chào tất cả các vị hảo hán có mặt trên khắp giang hồ Hiệp Hành Thiên Hạ!

Việc vào phái và hành tẩu giang hồ là điều tất yếu trong thời thế loạn lạc này. Thế nhưng vẫn có rất nhiều hảo hán chưa tìm được bến đỗ cho mình, hoặc rất muốn nhưng chưa thể tìm ra người đưa đường chỉ lối cho các vị hảo hán. Nay tại hạ mạn phép công bố danh sách tọa độ NPC gia nhập môn phái để các vị hảo hán sớm có thể tu thành chính quả, hành hiệp trượng nghĩa tại HiepHanhThienHa.Com

Thông Tin Các Môn Phái

Lưu Ý: Bảng danh sách tọa độ của các đệ tử môn phái này là tại Ba Lăng Huyện. Các thôn trấn khác các vị có thể tìm hiểu thêm.

Môn Phái Ngũ Hành Giới Tinh Cho Phép Tọa Độ Chiêu Mộ
Thiếu Lâm La Hán Kim Nam – Nữ 199/195
Thiên Vương Tướng Lĩnh Kim Nam – Nữ 201/199
Đường Môn Thị Vệ Mộc Nam – Nữ 201/198
Ngũ Độc Tán Nhân Mộc Nam – Nữ 202/200
Nga Mi Cẩm Y Thủy Chỉ Nữ 204/198
Thúy Yên Đệ Tử Thủy Chỉ Nữ 197/200
Đệ Tử Cái Bang Hỏa Nam – Nữ 200/195
Thiên Nhẫn Tử Sĩ Hỏa Nam – Nữ 202/197
Võ Đang Đạo Nhân Thổ Nam – Nữ 204/198
Côn Lôn Hộ Pháp Thổ Nam – Nữ 197/196
Hoa Sơn Đệ Tử Thủy Chỉ Nam 204/200
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến