Hỗ Trợ Trực Tuyến
Fanpage:Hiệp Hành Thiên Hạ

Địa chỉ Email:

hiephanhthienha@gmail.com

Vô Cực Phi Phong - Ngạo Nghễ Giữa Trời Không

Trang chủ › Bài viết › Vô Cực Phi Phong - Ngạo Nghễ Giữa Trời Không

Vô Cực Phi Phong - Ngạo Nghễ Giữa Trời Không

Ngày Đăng: 2019-11-18 04:14:21

Quý nhân sĩ Hiệp Hành Thiên Hạ thân mến,

Tăng Sao hay Đột Phá Phi Phong hoặc Khảm Tinh Thần Thạch là cách gia tăng thêm sức mạnh tuyệt thế Phi Phong, ngạo nghễ giữa trời không, tuyết trắng một vùng trời. Sao càng lớn thuộc tính càng cao, và có thể khảm tinh thần thạch lên phi phong - tăng số dòng option của phi phong. Làm thế nào để có thể thực hiện được điều này, thân mời quý nhân sĩ Hiệp Hành Thiên Hạ cùng đọc kỹ những hướng dẫn sau:

Thời gian diễn ra

Áp dụng kể từ sau bảo trì ngày 18/11/2019 - Yêu cầu chạy Autoupdate trong và sau ngày 18/11/2019 để cập nhật hiển thị

NPC liên quan

Tên NPC Ghi chú

Nâng Cấp Thần Bí
 • Vị trí: Lâm An Nam (165/199)
 • Chức năng:
  • TĂNG SAO Phi Phong
  • Đột phá Phi Phong
  • Khảm Tinh Thần Thạch (Chưa ra mắt)
  • Cửa hàng nguyên liệu Phi Phong

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Ngọc
 • Nguồn gốc:
  • Nhận từ mở Tinh Ngọc Nguyên Thạch
 • Chức năng:
  • Nguyên liệu dùng để TĂNG SAO Phi Phong.
  • Đơn vị dùng để đổi vật phẩm trong cửa hàng Phi Phong.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Thiên Tinh Ngọc
 • Nguồn gốc:
  • Ghép từ 10 Mảnh Thiên Tinh Ngọc
  • Cửa hàng Phi Phong giá 2.000 Tinh Ngọc
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng để ĐỘT PHÁ Phi Phong.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Mảnh Thiên Tinh Ngọc
 • Nguồn gốc:
  • Nhận từ Tinh Ngọc Nguyên Thạch
  • Cửa hàng Phi Phong giá 250 Tinh Ngọc
 • Chức năng: Dùng 10 mảnh để ghép thành 1 Thiên Tinh Ngọc.
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Ngọc Nguyên Thạch
 • Nguồn gốc:
  • Tham gia tính năng nhận được.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Cẩm nang (ngẫu nhiên)
 • Tính chất: Không khóa, xếp chồng 100.
 • Chức năng: Sử dụng Tinh Hỏa Than mở nhận được ngẫu nhiên Tinh Ngọc, Mảnh Thiên Tinh Ngọc, Tinh Thần Khoáng (sắp ra mắt).
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Hỏa Than
 • Nguồn gốc: Shop nguyên liệu phi phong cao cấp - Giá 50 tiền đồng
 • Tính chất: Xếp chồng 50.
 • Chức năng: Sử dụng mở Tinh Ngọc Nguyên Thạch nhận được ngẫu nhiên Tinh Ngọc, Mảnh Thiên Tinh Ngọc, Tinh Thần Khoáng (sắp ra mắt).
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Thần Khoáng
 • Nguồn gốc: (Sắp ra mắt)
 • Tính chất: Xếp chồng 50.
 • Chức năng: Sử dụng mở nhận được Tinh Thần Thạch (thuộc tính ngẫu nhiên).
Võ Lâm Truyền Kỳ
Tinh Thần Thạch
 • Nguồn gốc: Nhận được từ Tinh Thần Khoáng. (sắp ra mắt)
 • Tính chất: xếp chồng 50.
 • Chức năng: Sử dụng để khảm lên Phi Phong.
 • Ghi chú: Chỉ số thuộc tính phụ thuộc độ TĂNG SAO của Phi Phong.

 

Nguồn gốc nguyên liệu

Tinh Ngọc

 

 
Sử dụng Tinh Ngọc Nguyên Thạch nhận ngẫu nhiên Số lượng
Tinh Ngọc (không khóa) 5
Tinh Ngọc (không khóa) 10
Tinh Ngọc (không khóa) 15
Tinh Ngọc (không khóa) 20
Tinh Ngọc (không khóa) 30
Mảnh Thiên Tinh Ngọc (không khóa) 1
Tinh Thần Khoáng (không khóa) (Chưa ra mắt) 1

 

Tinh Ngọc Nguyên Thạch

Thông qua tính năng:

Tính năng Số Tinh Ngọc Nguyên Thạch Ghi chú
Boss cuối Viêm Đế 2 Sác xuất nhận được khi tiêu diệt
Boss Thủy Tặc & Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh 1 Ngẫu nhiên nhận được
2
10 boss đại Hoàng Kim 1 Nhân vật kết thúc chắc chắn nhận được
Boss Chiến Long Động 1 Nhân vật kết thúc chắc chắn nhận được
10 Ngẫu nhiên rớt ra ngoài
Boss Đạt Ma Sư Tổ/Quách Tương Sư Tổ 3 Nhân vật kết thúc chắc chắn nhận được
25 Ngẫu nhiên rớt ra ngoài
Boss cuối Vượt ải - Mật Phòng (sau ải phản dame) 2 Ngẫu nhiên nhận được
Hoàn thành nhiệm vụ cẩm nang 3 Ngẫu nhiên nhận được

 

Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến
Chiến Trường Tống Kim - Phong Vân Luận Kiếm
Công Thành Chiến